Regeling invallers

Voor alle duidelijkheid zetten wij onderstaand de afgesproken regels met betrekking tot het regelen van invallers op een rij.

 1. Als u op een reguliere bridgeavond verhinderd bent, dient u dit zelf uiteraard allereerst te melden aan uw bridgepartner. Eventueel kunt u in overleg met hem/haar al een vervanger zoeken.
 2. U dient zelf tijdig zorg te dragen voor vervanging. Hiervoor kunt u gebruik maken van de “invallerslijst”.
 3. Alleen in noodgevallen kunt u een beroep doen op een van de leden van het bestuur om vervanging te regelen. Wij verzoeken u echter dringend hier pas gebruik van te maken, als uw eigen inspanning om vervanging te zoeken, geen resultaat heeft opgeleverd.
 4. Het is de goede gewoonte dat u aan uw invaller twee consumpties aanbiedt. U of uw partner handelt dat af met de invaller.
 5. Wordt u als paar vervangen, dan geldt uiteraard dezelfde regel: twee consumpties per invaller. Ook dit moet u zelf regelen met uw invallers, of bij overmacht met een van de bestuursleden, bij voorkeur de penningmeester.
6. Vanuit de clubkas worden geen consumpties voor invallers betaald.
7. Voorziet u dat er sprake is van langdurige afwezigheid, neem dan contact op met een van de bestuursleden. In overleg kunnen dan afspraken worden gemaakt om uw vervanging te regelen.