Bestuur

De samenstelling van het bestuur en de commissies ziet er als volgt uit:

.
Voorzitter Harry Smeets
Geneesherenhof 23
5442 JV  Oss
tel: 0412-646534
hlp.smeets@ziggo.nl
Secretaris Will van Berkel
Singel 1940-1945 nr. 81
5348 PH  Oss
will.van.berkel@ziggo.nl
Penningmeester
Maarten van der Bilt
Twijnderweg 4
5345 ZG  Oss
tel.: 0412-644380
 mh.vanderbilt@gmail.com
Wedstrijdleider Ine van Dinther
Horzak 7
5347 JA  Oss
0412-631458
inekejansenvd@ziggo.nl
 Wedstrijdleider Gerrit Roes
Schietspoel 247
5348 KW Oss
06-12866190
gjroes@ziggo.nl
Arbiter Nel de Boer
Singel 1940 1945 nr. 
5348  PH  Oss
cde.boer@ziggo.nl
Technische commissie Ine van Dinther
Gerrit Roes
 
Webmaster Ine van Dinther
Gerrit Roes 
webmaster@bc-b55.nl