Contributie

De contributie voor het seizoen 2016-2017 bedraagt € 35,00 per jaar (is ongewijzigd gebleven).
Voor aanvang van het speelseizoen, maar uiterlijk voor 1 november van het jaar* dient de contributie te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL75RABO 0127 7725 37 ten name van Bridgeclub 55.

De club is niet aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond (NBB).

*Zie artikel 7 van het Reglement.